مشخصات فردی

نام : رضا
نام خانوادگی : نقی‌زاده
تاریخ تولد : -۵۵۸/۰۳/۲۶
مشخصات تماس
تلفن : ۰۲۱-۸۸۰۳۶۱۴۴
وب سایت : http://cv.nrisp.ac.ir/rezanaghizadeh
پست الکترونیکی : naghizadeh@nrisp.ac.ir
وضعیت تحصیلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه پژوهشی : سیاست علم
آشنایی با زبان های خارجی :
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
سیاست گذاری علم و فناوری دکتری ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۸ ۱۳۹۳