مشخصات فردی

نام : ناصر
نام خانوادگی : باقری مقدم
تاریخ تولد : -۵۷۴/۱۰/۲۵
مشخصات تماس
تلفن : ۰۲۱-۸۸۰۳۶۱۴۴
وب سایت : http://cv.nrisp.ac.ir/naserbagherimoghadam
پست الکترونیکی : bagheri@nrisp.ac.ir
وضعیت تحصیلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه پژوهشی : آینده پژوهی
آشنایی با زبان های خارجی :
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
مديريت تكنولوژي دکتری ایران تهران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۶ ۱۳۹۱
MBA کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۰ ۱۳۸۳
مهندسی برق کارشناسی ایران تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۶۷ ۱۳۷۴