مشخصات فردی

نام : مصطفی
نام خانوادگی : مهرآیین
تاریخ تولد : -۵۶۸/۰۳/۱۵
مشخصات تماس
تلفن : ۰۲۱-۸۸۰۳۶۱۴۴
وب سایت : http://cv.nrisp.ac.ir/mostafamerhaeen
پست الکترونیکی : ms.mehraeen@gmail.com
وضعیت تحصیلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه پژوهشی : علم و جامعه
آشنایی با زبان های خارجی :
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
جامعه شناسی دکتری ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۲ ۱۳۸۶
جامعه شناسی کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۷ ۱۳۷۹
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ایران تهران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۷۲ ۱۳۷۶