مشخصات فردی

نام : کیوان
نام خانوادگی : الستی
تاریخ تولد :
مشخصات تماس
تلفن : ۸۸۰۳۶۱۴۴
وب سایت : http://cv.nrisp.ac.ir/keyvanalasti
پست الکترونیکی : alasti@nrisp.ac.ir
وضعیت تحصیلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه پژوهشی : اخلاق علم
آشنایی با زبان های خارجی :
سوابق تحصیلی:
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه سال شروع سال پایان
فلسفه‌ي علم دکتری ایران تهران موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۳۸۷ ۱۳۹۲
فلسفه‌ي علم کارشناسی ارشد ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
مهندسي برق کارشناسی ایران تهران آزاد اسلامی - تهران جنوب ۱۳۷۶ ۱۳۸۰